Goed nieuws! Wij ontvingen het bericht dat wij genomineerd zijn voor de All-in Werkgeversprijs Rivierenland!

Wat is de All-in werkgeversprijs? Dit is een prijs die jaarlijks uitgereikt gaat worden aan werkgevers die werk maken van de inclusieve arbeidsmarkt. Dit is een arbeidsmarkt waarin iedereen, dus ook mensen met een beperking, duurzaam en naar vermogen kunnen deelnemen. Steeds meer werkgevers nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en bieden werknemers met een arbeidsbeperking een kans in hun organisatie. Inclusieve werkgevers denken creatief mee en creëren draagvlak binnen de organisatie. Gunnen de werknemer de tijd om zich te ontplooien en zorgen voor extra aandacht en begeleiding. Zodoende bieden deze werkgevers duurzaam werk en stellen iedereen in staat om naar vermogen bij te dragen aan de organisatie en zo volwaardig te participeren in de maatschappij. Deze werkgevers verdienen het predicaat ‘All-in werkgever’.

Iemand in Rivierenland vindt dat we een echte ‘All-in werkgever’ zijn en heeft ons daarom genomineerd. In februari buigt een vakjury zich over de nominaties per gemeente. Zij kiezen per gemeente één winnaar. Op 14 maart 2019 (de landelijke Dag van Duizend Voorbeelden) worden de winnende werkgevers bezocht door de wethouder van de betreffende gemeente en ontvangen zij hun welverdiende prijs. We worden geacht deze onder voorbehoud vast te zetten in onze agenda!
Meer informatie over de andere genomineerde werkgevers en deze nominatie is te vinden via: https://rw-poarivierenland.nl/all-werkgeversprijs-rivierenland-2019/