Vorig najaar startten de voorbereidingen voor de Pilot de Proeftuin. Dit re-activeringsproject is een samenwerkingsinitiatief met de Werkzaak en de gemeente Culemborg. Met dit project willen we mensen uit de zogeheten Klantprofielgroepen 3 en 4 bereiken om via onze werkplaatsen begeleid te worden naar betaald werk.

Anneke Keur (werkbegeleider) heeft hiervoor in opdracht van de Stadswerkplaats een trainingstraject ingericht. In dit traject schatten we door middel van de basishoutbewerkingstechnieken in wat het niveau is van de kandidaten en wat ze kunnen en willen. Inmiddels begeleiden we verschillende mensen die de kleinschaligheid in de werkplaatsen als een prettige start ervaren om weer in het werkritme te komen. Hierbij zijn ook een aantal taalstage deelnemers, zoals statushouders.